Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων – Αιτήσεις έως 1η Δεκεμβρίου 2022

santorini ampelonas
Newsroom
08/11/2022 18:52
 
 
 

 

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτούμενης προς χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα αγροτεμάχια για χορήγηση άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α μίσθωσης για περίοδο μίσθωσης άνω των 8 ετών. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια των οποίων η υπολειπόμενη διάρκεια από την ημερομηνία της αίτησης είναι μικρότερη των 7 ετών. Για μισθώσεις με διάρκεια άνω των 9 ετών απαιτείται συμβόλαιο και μεταγραφή στο κτηματολόγιο/υποθηκοφυλάκειο. Σε κάθε περίπτωση μισθωτηρίου που το μίσθωμα υπερβαίνει τα 80€/μήνα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Οι άδειες νέας φύτευσης αμπελώνων χορηγούνται βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/327864/22-11-2021 Υ.A. (ΦΕΚ 5422/Β/2021) η οποία προβλέπει τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας:
α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση,
β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,
γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς,
δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και
ε) προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 22810-98833), καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

*