Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου: «Εναρμόνιση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών»

Newsroom
09/06/2022 11:43
 
 
 

 

Με αφορμή την παρουσίαση από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, τον Δεκέμβριο του 2021, γίνεται αντιληπτό ότι όλο και περισσότερο, τίθεται υπό συζήτηση, το θέμα της εναρμόνισης της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως των γυναικών.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι ένα οριζόντιο σχέδιο, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στον κοινωνικό, εργασιακό και προσωπικό τομέα, ενώ παράλληλα αποσκοπεί και στην καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Οργανώνεται γύρω από τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας, με τον καθένα από αυτούς να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη θεματική:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι επιτακτική, καθώς είναι σαφές ότι στην ελληνική κοινωνία, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα, εν τούτοις υφίσταται ακόμα μεγάλο χάσμα ανισοτήτων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, σε διάφορους τομείς και πεδία. Για παράδειγμα:

• Το 2020, οι γυναίκες αποτελούσαν το 10% του Υπουργικού Συμβουλίου, ποσοστό που επτά χρόνια πριν, άγγιζε το 16,1%, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, το 2020, έφτανε το 32%.

• Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών, το 2020, ανερχόταν σε 48,7%, με το αντίστοιχο των ανδρών να φτάνει το 68,1%.

• Στην Ελλάδα, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 22,8% των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στους τομείς Επιστήμης και Μηχανικής.

• Το 2020 μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα το ποσοστό συμμετοχής των Ελληνίδων στην αγορά εργασίας, καθώς, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid-19, προσέφεραν μη αμειβόμενη οικιακή εργασία.

• Τις χρονιές 2020-2021, στον κλάδο της Υγείας, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και σε κλάδους που επλήγησαν από αυτήν, όπως το λιανικό εμπόριο, οι παροχές καταλυμάτων, οι τέχνες κ.ά., πάνω από το 50% του συνόλου των εργαζομένων αποτελούνταν από γυναίκες.

Παρόλο που, όπως καταγράφεται παραπάνω, το χάσμα μεταξύ των φύλων, στους περισσότερους τομείς, είναι ακόμα μεγάλο, αξίζει να αναφερθεί πως, τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια, με την εφαρμογή ποικίλων πολιτικών, να αλλάξουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, να υπάρξει ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές/προσωπικές υποχρεώσεις, αλλά και να γίνει πραγματικότητα η εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής των γυναικών, δράσεις που επισημαίνονται και στον άξονα προτεραιότητας 2 για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υποχρεωτικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά άνω των 4 ετών αλλά και τα vouchers, με τα οποία πάνω από 150.000 παιδιά κάθε χρόνο, ήδη από τη βρεφική ηλικία, εγγράφονται σε βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, έχουν εδραιωθεί οι γονικές άδειες των 4 μηνών και για τους δύο γονείς, ενώ την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται και το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», για τη φύλαξη παιδιών από 2 μηνών έως και 2,5 ετών, με στόχο την εναρμόνιση της προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως των μητέρων.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, από το σύνολο των μελών της κοινωνίας, ότι η εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως των γυναικών, αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση των ρυθμών ανάπτυξης τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας, καθώς οι γυναίκες επιβαρύνονται δυσανάλογα με τις οικιακές ευθύνες και τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Είναι ξεκάθαρο ότι οφείλουμε να κινηθούμε συλλογικά, με στόχο την άρση των εμποδίων που αποκλείουν τη συμμετοχή αλλά και την παραμονή των γυναικών στον εργασιακό χώρο.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου, το οποίο διοικείται και εποπτεύεται επιστημονικά από το ΚΕΘΙ και ανήκει στις 64 υποστηρικτικές δομές του πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στοχεύει, κατά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες, τόσο στην ενδυνάμωσή τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο όσο και στην εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Απώτερος σκοπός των ανωτέρω είναι η ευημερία, η βελτίωση της αυτοεικόνας αλλά και η διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας των γυναικών.

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου
Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 84100 Ερμούπολη, Σύρος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00
Τηλέφωνο: 22810 76496
E-mail: ermoupoli@isotita.gr

(Visited 21 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.