Ουσιαστική ισότητα των φύλων στην πράξη

  •  
  •  
  •  

Η ισότητα των δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών καθώς και η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου συνιστούν θεμελιώδεις αρχές κάθε σύγχρονης κοινωνίας και ευνομούμενης πολιτείας που περιέχονται σε πολλά βασικά νομικά κείμενα, σε επίπεδο διεθνούς και εθνικού δικαίου (π.χ. Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιώματων του Ανθρώπου, Συνθήκη ΕΕ, Σύνταγμα της Ελλάδας κ.ά.) και εξειδικεύονται σε πλήθος άλλων νομοθετημάτων.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι διεθνείς οργανισμοί, κράτη, φορείς και επιστήμονες έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους τα παραπάνω θέματα. Το γεγονός αυτό μπορεί να τύχει διπλής ανάγνωσης: αφενός ότι οι ανωτέρω αρχές αποτελούν κάτι το αυτονόητο, οπότε πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται σε πολλαπλά επίπεδα, αφετέρου ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί πλήρης εφαρμογή τους, με συνέπεια να πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για την υπερπήδηση ή/και εξάλειψη όλων των εμποδίων που έχουν επικρατήσει από το παρελθόν.
Οι, σε γενικές γραμμές, μη ικανοποιητικές επιδόσεις των περισσότερων χωρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί (π.χ. Έκθεση Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων της ΕΕ κ.ά), αποτυπώνουν ότι, παρά τη ρητή κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τα βήματα προόδου που έχουν γίνει, η πραγματικότητα εμφανίζει αναντιστοιχία με το νομοθετικό πλαίσιο. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σημειώνεται αργή πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων και ότι, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανισοτήτων και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών σε διάφορους τομείς της ζωής μας (π.χ. μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, μισθολογικό χάσμα, μικρότερη παρουσία γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης, λιγότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότερα κρούσματα έμφυλης βίας κ.ά.), που πηγάζουν από την ίδια αιτία, δηλαδή την άνιση θέση των φύλων στην κοινωνία. Μάλιστα, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά γυναικοκτονιών που έχουν πρόσφατα σημειωθεί στη χώρα μας, απασχολώντας τόσο έντονα την κοινή γνώμη, αποτυπώνουν ξεκάθαρα την ανωτέρω διαπίστωση και έχουν θέσει επιτακτικά στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των έμφυλων ανισοτήτων γενικότερα.
Αναμφισβήτητα, απομένει να διανυθεί απόσταση μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες από αρχές, φορείς και άτομα. Για τούτο τον λόγο, πέρα από την ύπαρξη του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, η παροχή κατάλληλης αγωγής από όλους τους κοινωνικούς θεσμούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καλλιεργηθεί και να εμπεδωθεί μια αλλαγή προτύπων και αντιλήψεων, ενώ, επιπλέον, κρίνεται τουλάχιστον χρήσιμη η ύπαρξη εξειδικευμένων δομών, όπως τα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ), που αποτελούν βασικό πυλώνα του πανελλαδικού δικτύου υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για τη βία και τις πολλαπλές διακρίσεις κατά των γυναικών.
Ισότητα των φύλων σημαίνει ισότιμη αντιμετώπιση, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Συνεπάγεται αναγνώριση των διαφορών των φύλων, με αμοιβαίο σεβασμό, και αποτελεί, κυρίως, βίωμα, που στην καθημερινότητα συγκεκριμενοποιείται συνεχώς στη συμπεριφορά μας σε ατομικό, αλλά και σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο.
Ο στόχος της επίτευξης ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη απαιτεί την παρουσία και ενεργό συμμετοχή όλων μας!

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου
Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 84100 Ερμούπολη, Σύρος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00
Τηλέφωνο: 22810 76496
Fax: 22810 76497

(Visited 74 times, 1 visits today)