ΓΑΛΑΤΣΙ

Προσλήψεις 41 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

O Δήμος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στο

Προσλήψεις στο δήμο Γαλατσίου

  Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών, οκτώ ατόμων,