Μήνας: Μάρτιος 2019

Αναπηρικό… βαν μετάδοσης

Την πλήρη αδιαφορία τους για την ειδική σήμανση και την ταλαιπωρία στην οποία ενδέχεται να υπέβαλαν κάποιον συμπολίτη μας με