Έρχεται εφαρμογή για καταγγελίες για καταπάτηση αιγιαλού και παραλίας: Πώς θα λειτουργεί το app – Ποιες οι ποινές

Newsroom
03/02/2024 13:32
 
 
 

 

Τα κινήματα για ελεύθερες παραλίες για το καλοκαίρι του 2024 φιλοδοξεί να προλάβει η κυβέρνηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να έχει αναρτήσει ήδη σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τους νέους όρους για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προχωρά στην ανάθεση του έργου ανάπτυξης της πλατφόρμας υποβολής ηλεκτρονικών καταγγελιών και από πολίτες.

Η εφαρμογή θα είναι έτοιμη τον προσεχή Μάιο προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια καταπολέμησης της …παραθαλάσσιας ανομίας, η οποία είχε γίνει σχεδόν ο κανόνας σε πολλές τουριστικές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπό διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση εκτός των ελέγχων των Αρχών με τη χρήση της νέας τεχνλογίας (drones), καθιερώνεται και σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών, το οποίο θα επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση στο κείμενο της σύμβασης παραχώρησης και το διάγραμμα του παραχωρούμενου χώρου. Στόχος είναι να μπορεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να ελέγχει τη νομιμότητα των παραχωρήσεων στους αιγιαλούς και τις παραλίες και να καταγγέλλει τις περιπτώσεις καταπάτησης και παράνομης κατάληψης χωρου από ομπρέλες, ξαπλώστρες, κλπ. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά γίνεται μέσω κώδικα «QR-code», που αποτυπώνεται στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Κτηματικής Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα, υποχρέωση απομάκρυνσης των παράνομων εγκαταστάσεων, σφράγιση της επιχείρησης και απαγόρευση συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ενδεχόμενο φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

Η καταγγελία θα μπορεί να γίνει με ένα απλό πάτημα στο κινητό τηλέφωνο χάρη σε εφαρμογή που θα διατίθεται δωρεάν, θα μπορεί να υποστηρίζεται από φωτογραφικό υλικό που θα επισυνάπτεται στην καταγγελία και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται αμέσως σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, μία από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους παραχωρησιούχους είναι η ανάρτηση πινακίδας με την έκταση και τα λοιπά χαρακτηριστικά της παραχώρησης. Σε αυτήν την πινακίδα θα υπάρχει μοναδικό QR code για κάθε παραχώρηση που θα παραπέμπει σε πλατφόρμα υποδοχής καταγγελιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σκανάροντας το QR-code με την ειδική εφαρμογή (application) που θα διατίθεται δωρεάν, κάθε πολίτης θα μπορεί να δει το διάγραμμα του παραχωρούμενου αιγιαλού και να υποβάλει άμεσα καταγγελία αν διαπιστώσει υπέρβαση της παραχώρησης. Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα για άμεση αποστολή καταγγελίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση επί του αιγιαλού ή της παραλίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης θα αντιλαμβάνεται άμεσα ότι η κατάληψη είναι αυθαίρετη.

Οπως επισημαίνεται από το αρμόδιο υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευχερές για τις ελεγκτικές αρχές να προβούν σε αποτελεσματικότερο έλεγχο των παραβάσεων που λαμβάνουν χώρα, έχοντας υπόψη τους αποδεικτικό υλικό το οποίο προκύπτει σε πραγματικό χρόνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο ανατέθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εταιρία «PROGRAMIZE HELLAS S.A.», ανέρχεται 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα καταγγελιών

Μέσω της ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα αναπτυχθεί, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε δορυφορικό χάρτη το οριοθετημένο πολύγωνο της μίσθωσης και τις σχετικές πληροφορίες. Θα μπορούν να ελέγχουν με το GPS του κινητού αν οι εγκαταστάσεις του μισθωτή υπερβαίνουν τα χωρικά όρια της μίσθωσης και στην περίπτωση υπέρβασης, να υποβάλλουν online καταγγελία είτε ανώνυμη είτε επώνυμη με κωδικούς Taxisnet. Η εφαρμογή θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα συστήματα ώστε οι καταγγελίες να προωθούνται στις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες για έλεγχο.

Μέσω της εφαρμογής θα παρέχεται το σύνολο της πληροφορίας για ενεργές μισθώσεις αιγιαλών με τα χαρακτηριστικά τους και θα επιτρέπεται η υποβολή καταγγελιών σε περιπτώσεις που ο πολίτης διαπιστώνει καταπάτηση ή εν γένει παράβαση.

Πρακτικά η εφαρμογή θα παρουσιάζει τον χάρτη της χώρας και θα επιτρέπει την περιήγηση του χρήστη στους αιγιαλούς. Τα πολύγωνα που οριοθετούν τις παραχωρημένες εκτάσεις του αιγιαλού και τα αντιπροσωπευτικά σημεία θα εμφανίζονται πάνω στον χάρτη. Πατώντας στο σημείο ή στο πολύγωνο θα εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της μίσθωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται σαφές στον πολίτη αν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα από την πλευρά του αναδόχου.

Εκτός από την πλοήγηση στο χάρτη της χώρας, η εφαρμογή θα επιτρέπει τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, το στίγμα του GPS του χρήστη θα απεικονίζεται στο χάρτη. Η λειτουργικότητα αυτή προϋποθέτει βέβαια την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Τοποθεσίας. Η πλοήγηση στο χάρτη και στα στοιχεία των δημοπρατημένων αιγιαλών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από ανώνυμο χρήστη, δηλαδή δεν θα απαιτείται πιστοποίηση. Η καταγγελία θα είναι συνδεδεμένη με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του χρήστη, οι οποίες παρέχονται από τις Υπηρεσίες Τοποθεσίας της συσκευής και ο ίδιος θα χρειάζεται να συμπληρώσει μόνο το λόγο καταγγελίας και θα μπορεί να γράψει ένα ελεύθερο κείμενο για επιπλέον διευκρινίσεις.

Οι επώνυμες καταγγελίες που έχει υποβάλει ο πολίτης θα είναι διαθέσιμες στον ίδιο, μέσω της προβολής του Ιστορικού στην εφαρμογή, σε αντίθεση με τις ανώνυμες οι οποίες θα μεταβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση τους, αλλά δε θα είναι ορατές στον πολίτη που τις υπέβαλε.

Η mobile εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε τεχνολογία Android και iOS και συμβατή με εκδόσεις Android OS 8 ή νεότερη και iOS 16 ή νεότερη.

Φρένο στις ανεξέλεγκτες καταγγελίες

Προκειμένου να υποβληθεί μια καταγγελία θα πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προυποθέσεις ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση της λειτουργίας υποβολής καταγγελιών και συγκεκριμένα:

Θα πρέπει να υπάρχει όριο στον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται από τον ίδιο χρήστη για το ίδιο σημείο σε συνάρτηση με το χρόνο.

Θα πρέπει ο χρήστης που επιθυμεί να κάνει την καταγγελία να έχει επιτόπια παρουσία στην τοποθεσία ενδιαφέροντος ή να βρίσκεται σε μια κοντινή τοποθεσία (η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση από το σημείο καταγγελίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί).

Εκτός από τους αιγιαλούς για τους οποίους υπάρχει ένδειξη δημοπράτησης στο χάρτη, η εφαρμογή θα επιτρέπει την υποβολή καταγγελίας και για αιγιαλούς χωρίς ένδειξη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης να εισάγει ο ίδιος ένδειξη στο χάρτη. Εάν η περιοχή βρίσκεται εκτός εμβέλειας και δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψη του πολίτη στον επίμαχο αιγιαλό, ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλει την καταγγελία του μέσω της εφαρμογής από σημείο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο όμως θα βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από τον αιγιαλό εντοπίζοντας χειροκίνητα και επιλέγοντας το σημείο στο χάρτη.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

Οι ποινές που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τους παραβάτες περιλαμβάνουν πρόστιμα, υποχρέωση απομάκρυνσης των παράνομων εγκαταστάσεων, σφράγιση της επιχείρησης, απαγόρευση συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς. Ειδικότερα:

– Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, όλα τα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί απομακρύνονται εντός 48 ωρών με πράξη άμεσης απομάκρυνσης που εκδίδει η Κτηματική Υπηρεσία. Επιπλέον:

– Αν δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης επιβάλλεται επιπλέον σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος όπως και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουργούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα χρόνια.

– Αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης αλλά έχει καταληφθεί μεγαλύτερη έκταση: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας για την έκταση που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση. Αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 50% της παραχωρηθείσας έκτασης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα χρόνια, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί δέκα ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται.

– Αν υπάρχουν παράνομες κατασκευές, κατεδαφίζονται με δαπάνες του υπαιτίου. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών, μέχρι πέντε, από τότε που έχει ανεγερθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει γίνει η αυθαίρετη διαμόρφωση. Δηλαδή το πρόστιμο μπορεί να φθάσει μέχρι το 20πλάσιο του μισθώματος.

– Για μερική ή ολική παραχώρηση της παραλίας σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον δεν επιτρέπεται από τη σύμβαση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας για το σύνολο της έκτασης.

– Για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, το πρόστιμο είναι από 2.000 έως 60.000 ευρώ.

– Για παρεμπόδιση του ελέγχου το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ.

– Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

– Ο χρονικός αποκλεισμός από τις μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης ισχύει και για όλες τις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες στις οποίες ο παραβάτης μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος.

Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι και με ποινικές κυρώσεις καθως προβλέπεται ότι όποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και στην περίπτωση που η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

(Visited 397 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*