Παρέμβαση Ομοσπονδίας Τριτέκνων για τη φορολόγηση επιδομάτων

triteknoi
Newsroom
04/05/2020 00:24
 
 
 

 

Αιφνίδια φορολόγηση επιδόματος τέκνων – Αποτελεσματική παρέμβαση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων για Εξαίρεση των επιδομάτων από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα στην Αίτηση Α21

Μετά από καταγγελίες τρίτεκνων οικογενειών, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ) αμέσως προέβη σε παρέμβαση στον ΟΠΕΚΑ.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι τρίτεκνες οικογένειες αφού κατέθεσαν την φορολογική τους δήλωση, στη συνέχεια μπήκαν στο Α21, για να ελέγξουν ποιο εισόδημα χρεώνει ο ΟΠΕΚΑ για το φετινό επίδομα τέκνων. Κάποιες τρίτεκνες οικογένειες διαπίστωσαν, ότι στο εισόδημα τους, τους προσμετρούσε και το επίδομα παιδιών, με συνέπεια να τους μειώνει για το 2020, το ποσό του επιδόματος παιδιών.

Στο νόμο που ισχύει γράφει:

Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου,συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα, παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασία. Εξαίρεση των επιδομάτων από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα στην Αίτηση Α21

Από τον ΟΠΕΚΑ ενημερωθήκαμε ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, και έχουν συνυπολογισθεί κάποια επιδόματα στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, λόγω μηχανογραφικού προβλήματος, και αναμένεται η διόρθωση μέχρι 15/5/2020.

Εν τω μεταξύ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποτανθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ για τη σχετική διόρθωση υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία για διόρθωση του ορθού συνολικού οικογενειακού εισόδήματος στη Δ/νση Οικογενειακών Επιδομάτων – Επίδομα Παιδιού E-mail: oikogeneiaka@opeka.gr

(Visited 89 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.