Προκήρυξη για 1.116 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας – 19 στις Κυκλάδες

  •  
  •  
  •  

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ με θέμα την Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στην προκήρυξη καταγράφονται οι μόνιμες θέσεις και η κατανομή τους ανά κλάδο – ειδικότητα και φορέα για νοσηλευτικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ). Περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πρόσθετα προσόντα κατά περίπτωση, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους.

Στις Κυκλάδες συνολικά οι θέσεις είναι 19.

Αναλυτικά:

Νοσοκομείο Νάξου

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 θέση

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 θέση

ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 θέση

Νοσοκομείο Σύρου

ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 θέση

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 θέση

ΤΕ Μαιευτικής, 1 θέση

ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, 1 θέση

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Άνδρου

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Μυκόνου

ΤΕ Νοσηλευτικής, 2 θέσεις

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Πάρου

ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Τήνου

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Μήλου

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, 1 θέση

Κέντρο Υγείας Αμοργού

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, 1 θέση

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ τη λίστα με τις θέσεις και τα προσόντα: ΕΔΩ

 

(Visited 148 times, 1 visits today)