Πρόσκληση για θέσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες των Κυκλάδων

daskalos aithousa
Άκης Αξαόπουλος
09/08/2019 3:36
  •  
  •  
  •  

 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε. Κυκλάδων προσκαλεί εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν υπηρετούν την παρούσα χρονική στιγµή σε θέση στελέχους εκπαίδευσης µε θητεία, όπως υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν, αίτηση τοποθέτησης σε θέση ∆ιευθυντή µε θητεία έως 31/07/2020, για τις παρακάτω σχολικές µονάδες:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΑΜΟΡΓΟΥ

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µία ή περισσότερες σχολικές µονάδες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ή µε φαξ

(2281088376) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.kyk.sch.gr) έως και Παρασκευή 16-08-2019 και ώρα

14:00.

(Visited 235 times, 1 visits today)