Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν σήμερα το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕE

admin
21/12/2015 14:14
 
 
 
 
Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν τη Δευτέρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
 Όπως έγινε γνωστό, η πρωτοβουλία των τριών φορέων αποσκοπεί στη δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, στην πιστοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού κλάδου.
Η κίνηση αφορά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι νέες τεχνολογίες σε μηχανήματα και εργαλεία κ.ά. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων αλλά και δεξιοτήτων στο νέο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται.
Οι τρεις φορείς προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση επειδή, όπως, μεταξύ άλλων, έχει διαπιστωθεί:

– οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες.
– οι νέες ειδικότητες αναδύονται εντός του τεχνικού κλάδου.
– απαιτείται λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ειδικοτήτων.
– υπάρχει αναντιστοιχία των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε θεσμοθετημένες ειδικότητες.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του ΤΕΕ, της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ: «η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας προσώπων είναι μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, μια διαδικασία που επιβάλλεται να «προστατευθεί» και να οχυρωθεί απέναντι σε λογικές και πρακτικές ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης».
(Visited 13 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.