Έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Πάρου

Newsroom
29/06/2022 20:15
 
 
 

 

Την ίδρυση παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Κυκλάδων στην Πάρο, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου εγκρίνοντας την εισήγηση του Επάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης αφού πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονταν όπως η ενημέρωση του κοινού, η συλλογή και η αξιολόγηση των αιτήσεων, ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου η πρώτη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάρου.

Βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το εξής: Ατομικό ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 1.800 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ή συνοικούν μέλος και κατά 3.500 ευρώ για άτομο με αναπηρία 67% (είτε μοναχικό, είτε προστατευόμενο) και κατά 7.000,00 ευρώ για άτομο με αναπηρία 80% και (είτε μοναχικό, είτε προστατευόμενο).

Η διαδικασία ένταξης νέων δικαιούχων είναι διαρκώς εφικτή εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πάρου (τηλ. για προγραμματισμένο ραντεβού: 22843-61227 ) που βρίσκεται στο Αγροκήπιο Παροικίας και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν μία φορά κάθε μήνα να προσέρχονται, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης, οι ίδιοι ή τα άτομα τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει, για να παραλάβουν βασικά είδη διατροφής, κατά τις ώρες 10:00-14:00 από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πάρου.

«Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Π.Ε. Πάρου (Πάρο και Αντίπαρο) έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, αλλά και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό» δήλωσε ο Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου Κώστας Μπιζάς.

 

(Visited 35 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.