Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΗΦΗ

Προσλήψεις στο δήμο Νάξου Μικρών Κυκλάδων
Άκης Αξαόπουλος
18/06/2019 12:26
 
 
 

 

Έως τις 28 Ιουνίου 2019 καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών τους στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες, μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες κ.α.), που κατοικούν στα όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων είναι 15 άτομα. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Κ.Η.Φ.Η (έναντι άλσους Έλλης) μέχρι τις 28 Ιουνίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους.
3. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν πρόκειται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή της Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22853-60136.

Το πρόγραμμα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»: Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με Τίτλο «Δράση 9.lV.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ».

(Visited 81 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.