Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στη Φολέγανδρο

folegandros
admin
28/12/2017 4:20
  •  
  •  
  •  

Ανοιχτό διαγωνισμό για την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς στη Φολέγανδρο προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ, καθώς εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» τον Οκτώβριο του 2016, με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να αναλαμβάνει στη συνέχεια την ωρίμανση και κατασκευή του, ως φορέας υλοποίησης, μετά από προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Φολεγάνδρου.

Τι προβλέπει το έργο
Το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου» (συνολικού προϋπολογισμού 634.880 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Αγκάλης και Άνω Μεριάς.
Η ενοποίηση του δικτύου ύδρευσης των δύο οικισμών με τους οικισμούς της Χώρας και κατ’ επέκταση και του Καραβοστάση, με κλειστούς αγωγούς συνολικού μήκους 5.317 μέτρων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να υδροδοτηθούν από τις δύο υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες βρίσκονται στον Καραβοστάση, αποκτώντας έτσι σταθερή ποσότητα και ποιότητα παρεχόμενου νερού, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση και στη μείωση των απωλειών του δικτύου.
Το υπόγειο δίκτυο κλειστών αγωγών ύδρευσης, ξεκινά από την υφιστάμενη δεξαμενή της Χώρας (θέση ελικοδρομίου) και ακολουθώντας τη διαδρομή του οδικού δικτύου προς τον οικισμό της Αγκάλης, τροφοδοτεί την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού της Άνω Μεριάς. Προβλέπεται, επίσης, η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου ύδρευσης.
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τις βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης είναι 765 άτομα.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών είναι η Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

(Visited 30 times, 1 visits today)