Ν. Συρμαλένιος: Αναφορά στη Βουλή για την ανανέωση σύμβασης γιατρού Κέντρου Υγείας Πάρου

Άκης Αξαόπουλος
04/04/2020 19:41
 
 
 

 

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας Πάρου-Αντιπάρου, στην οποία αναφέρει ότι έχει λήξει η σύμβαση της επικουρικής γιατρού Γενικής Ιατρικής του Κέντρου Υγείας Πάρου. Η ανανέωση της σύμβασής της είναι απαραίτητη, καθώς οι εφημερίες δεν καλύπτονται από το υπάρχον ιατρικό προσωπικό.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τo Υπουργείo Υγείας

Θέμα: «Ανανέωση σύμβασης γιατρού Κέντρου Υγείας Πάρου»

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας Πάτου-Αντιπάρου, στην οποία αναφέρει ότι έχει λήξει η σύμβαση της επικουρικής γιατρού Γενικής Ιατρικής του Κέντρου Υγείας Πάρου. Η ανανέωση της σύμβασής της είναι απαραίτητη, καθώς οι εφημερίες δεν καλύπτονται από το υπάρχον ιατρικό προσωπικό.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 03/04/2020

Ο καταθέτων Βουλευτής

Νίκος Συρμαλένιος

(Visited 71 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.