Έξι έργα ανάδειξης χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος χρηματοδοτεί η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Newsroom
10/12/2020 3:44
 
 
 

 

Έργα αναγνωρισμένου αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε Νάξο, Τήνο, Άνδρο, Κύθνο και Θηρασιά χρηματοδοτεί και το 2021 η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνολικά, θα χρηματοδοτήσει 13 έργα στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου με το ποσό των 154.000 ευρώ, με τις αποφάσεις επιχορήγησης που εκδόθηκαν να έχουν ως εξής:

1. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Κω – Ιερό του Απόλλωνα στη Καρδάμαινα (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Φιλοσοφική Σχολή), 15.000 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΗΗΜ4653ΠΩ-ΖΨ7).

2. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Τήνο – Ξώμπουργκο «Τα Τείχη» (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή), 18.000 ευρώ (ΑΔΑ:6ΤΓΣ4653ΠΩ-ΦΥΩ).

3. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Άνδρο – Παλαιόπολης Άνδρου (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή), 15.000 ευρώ (ΑΔΑ:6ΔΡΠ4653ΠΩ-ΡΥΕ).

4. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Αστυπάλαια – Βαθύ Αστυπάλαιας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Φιλοσοφική Σχολή), 15.000 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΚ094653ΠΩ-Ξ1Φ).

5. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Κύθνο – Βρυόκαστρο Κύθνου (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Σχολή Επιστήμων του Ανθρώπου), 8.000 ευρώ (ΑΔΑ: Ψ7Ο44653ΠΩ-7ΘΦ).

6. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Λήμνο – Φισίνη Λήμνου (Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τομέας Αρχαιολογίας), 8.000 ευρώ (ΑΔΑ:ΨΑΠ74653ΠΩ-ΞΞΔ).

7. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Λέσβο – Κοινότητα Λισβορίου (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης/Φιλοσοφική Σχολή) 15.000 ευρώ (ΑΔΑ:9ΞΞΤ4653ΠΩ-1ΜΑ).

8. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Θηρασιά – Προϊστορικός οικισμός Θηρασιάς (Φορέας υλοποίησης: Ιόνιο πανεπιστήμιο), 10.000 ευρώ (ΑΔΑ:ΩΔ0Τ4653ΠΩ-3Τ0).

9. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Ρόδο – Κυμισάλα Ρόδου (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών), 10.000 ευρώ (ΑΔΑ:6ΚΠ24653ΠΩ-Ξ1Ξ).

10. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη νήσο Κυθρό – Σπήλαιο του Πάνθηρα (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης/Φιλοσοφική Σχολή), 15.000 ευρώ (ΑΔΑ:6ΙΜΙ4653ΠΩ-9ΜΓ).

11. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στη Νάξο – Μητρόπολη Γρόττα (Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Φιλοσοφική Σχολή), 9.000 ευρώ (ΑΔΑ: ΩΤΖΨ4653ΠΩ-ΡΥΕ).

12. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Τήνο – Ξώμπουργκο «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος» (Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών), 8.000 ευρώ (ΑΔΑ:97224653ΠΩ-ΦΕΚ).

13. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Κάσο «Ενάλιες γεωπολιτισμικές διαδρομές Κάσου» (Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών), 8.000 ευρώ (ΑΔΑ:9ΝΓΕ4653ΠΩ-ΓΡΝ).

Σε ανάρτηση της, η Χριστιάνα Καλογήρου αναφέρει: «Η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σταθερά υποστηρίζει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που με το έργο τους αναδεικνύουν τη νησιωτική πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία αποτελεί στοιχείο της νησιωτικής ταυτότητας, καθώς και του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συμβάλλουμε στη διατήρηση της πολύτιμης πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής παρακαταθήκης των νησιών μας. Ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στους αρχαιολόγους και ερευνητές των 13 έργων».

(Visited 248 times, 1 visits today)