Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά στην Άνδρο

Newsroom
12/04/2021 2:31
 
 
 

«Έργο εθνικής σημασίας, απαραίτητο για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας» χαρακτήρισε τους δασικούς χάρτες η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων.

Η Δ/ση Δασών Κυκλάδων προχώρησε στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στην Άνδρο και τις δηλώσεις εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες αναφερόταν ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών για τους Δασικούς Χάρτες οδήγησε σε αυτήν την ενέργεια.

«Ο Δασικός Χάρτης ήταν ζητούμενο πολλών δεκαετιών και καταγράφει μόνο τον χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς […] Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της σημερινής μορφής με πυρκαγιά, καθαρισμό κλπ. ουδόλως επηρεάζει το χαρακτηρισμό τους, ενώ διώκεται ποινικά» αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται επίσης ότι στόχος της Δασικής Υπηρεσίας είναι τόσο η εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων:

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή Ρέματα που έκαψε περίπου 5000 στρ. και τις δηλώσεις εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ, ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών για τους Δασικούς Χάρτες οδήγησε σε αυτήν την ενέργεια, θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

Οι δασικοί Χάρτες που αναρτήθηκαν πρόσφατα, είναι έργο εθνικής σημασίας και
ένα έργο υποδομής απαραίτητο για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της Χώρας.

Ο Δασικός Χάρτης ήταν ζητούμενο πολλών δεκαετιών και καταγράφει μόνο τον χαρακτήρα των εκτάσεων και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή τι είναι δασικό και τι δεν είναι δασικό με βάση την νομοθεσία, όπως γινόταν για όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, με τις πράξεις χαρακτηρισμού.

Ο Δασικός χάρτης είναι αυτός που οριοθετεί και δίνει τη δυνατότητα σε όλους και στη Δασική Υπηρεσία να γνωρίζουν τι και πού προστατεύεται.

Η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί έγκλημα κακουργηματικού χαρακτήρα, που τιμωρείται ποινικά. Επιπλέον, οι συνέπειες των πυρκαγιών για τα οικοσυστήματα και τα εδάφη είναι καταστροφικές, αφού επιφέρουν ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας κι ενισχύουν τη διαβρωτική δράση των βροχών.

Παράλληλα η Διοίκηση υποχρεούται, σύμφωνα με το Σύνταγμα, στην άμεση κήρυξη των δασικών εδαφών ως αναδασωτέα, για την απόλυτη προστασία τους.

Επισημαίνουμε εδώ ότι, ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής είναι αποτέλεσμα συνδυασμού μορφών που είχε η έκταση τόσο στο παρελθόν, όσο σήμερα και προκύπτει από την διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών.

Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της σημερινής μορφής με πυρκαγιά, καθαρισμό κλπ. ουδόλως επηρεάζει το χαρακτηρισμό της, ενώ διώκεται ποινικά.

Ο Δασικός Χάρτης, όπως είναι φυσικό, παρουσιάζει αδυναμίες, που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε συνεργασία των πολιτών με τη Δασική Υπηρεσία.

Παρακαλούμε τους πολίτες στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν σφάλματα στο Δασικό Χάρτη ή διαφωνούν με το περιεχόμενό του, να υποβάλουν μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας του κτηματολογίου (gis.ktimanet.gr), αιτήματα για πρόδηλα σφάλματα ή αντιρρήσεις προς τις αρμόδιες Επιτροπές.

Στόχος της Δασικής Υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών.

(Visited 51 times, 1 visits today)