Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Newsroom
19/12/2022 11:44
 
 
 

 

Σχεδόν 700.000€ είναι ο προϋπολογισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού», το οποίο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για τον λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Φολεγάνδρου Ευθαλία Παπαδοπούλου προέβησαν στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης συνεργασίας,βάσει της οποίας η Περιφέρεια – δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων – ως φορέας κατασκευής του έργου, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης και την άσκηση του ρόλου της επιβλέπουσας υπηρεσίας με στελέχη της, μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Φολεγάνδρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 694.400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου.

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τασυμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερεις μήνες (24) μήνες με δυνατότητα παράτασή της.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.