Προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης Κύθνου

kythnos limani
Newsroom
12/06/2020 18:29
 
 
 

 

Σε προέγκριση της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου» (συνολικού προϋπολογισμού 937.096,78€) προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μάλιστα, η ΕΥΔ – μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης – ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με την εργολήπτρια εταιρεία και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού της Δρυοπίδας Κύθνου και με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του νησιού, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 5.800 μέτρων, το οποίο ξεκινά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που βρίσκονται κοντά στον οικισμό του Μέριχα και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό της Δρυοπίδας, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων ενδιάμεσων αντλιοστασίων και την ηλεκτροδότησή τους.

Για την κατασκευή του έργου έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση , μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κύθνου. Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κύθνου.

(Visited 43 times, 1 visits today)