Με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών η 2η (διαδικτυακή) διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Μυκόνου

Newsroom
17/12/2020 3:18
  •  
  •  
  •  

Με την επιτυχημένη συμμετοχή φορέων και πολιτών διεξήγαγε ο Δήμος Μυκόνου, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία “Diadikasia Business Consulting”, τη 2η Διαβούλευση – μέσω τηλεδιάσκεψης – στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμη Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του νησιού.

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως πραγματοποιήθηκε με αυτοψία και μετρήσεις πεδίου, μελέτη κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών του Δήμου και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι και τα προτεινόμενα – προς υλοποίηση – μέτρα μέσω ήπιου ή ριζοσπαστικού σεναρίου ανάπτυξης με στόχο τη βιωσιμότητα, την οδική ασφάλεια και την προώθηση του περπατήματος και του ποδηλάτου.

Αρχικά, ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρουσιάζοντας το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση του ΣΒΑΚ και επισημαίνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί προς επίτευξη αναφορικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Μυκόνου και την οδική ασφάλεια.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο κ. Θάνος Βλαστός (Καθηγητής ΕΜΠ – Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ) και από την ανάδοχο εταιρεία ο κ. Γεώργιος Κουμπαράκης (Manager στη “Diadikasia Business Consulting”, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ, Μέλος/Συνεργάτης Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ) και ο κ. Χρήστος Καρολεμέας (Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Γεωπληροφορικής, Ανάδοχος ΣΒΑΚ).

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επικυρώσουν το όραμα, να οριστικοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους/προτεραιότητες και να συζητήσουν τα εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα προτείνοντας αλλαγές ή προσθήκες.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Μυκόνου ευχαρίστησε θερμά τόσο τους φορείς, όσο και τους πολίτες για τη θετική ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους, μέσω της οποίας εξέφρασαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 2η Διαβούλευση, καθώς και την φάση υλοποίησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Μυκόνου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα για αυτό το σκοπό https://mykonosmobility.wixsite.com/sump/?fbclid=IwAR1VsOk_iOY7JdvDP3mYIQQAX-S-tY25KWz88p55CCQxV–tCvrzJeZR690.

Στην ίδια ιστοσελίδα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.

(Visited 42 times, 1 visits today)