100 θέσεις στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Δημαρχείο Σύρου-Ερμούπολης
Newsroom
29/06/2020 5:23
  •  
  •  
  •  

Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 36.500 άτομα σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση, κυρίως, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
*Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
*Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
*Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι θέσεις που αφορούν στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης ανέρχονται σε εκατό (100) και κατανέμονται ως εξής:

*ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού: 4 θέσεις.
*ΠΕ Φυσικής Αγωγής: 2 θέσεις.
*ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση.
*ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων: 1 θέση.
*ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 1 θέση.
*ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 2 θέσεις.
*ΤΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού: 2 θέσεις.
*ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού Λογιστικού: 2 θέσεις.
*ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1 θέση.
*ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής: 2 θέσεις.
*ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων/Κοινωνικών Επιμελητών: 3 θέσεις.
*ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων: 11 θέσεις.
*ΔΕ Γραφιστικής: 2 θέσεις.
*ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού: 10 θέσεις.
*ΔΕ Ελαιοχρωματιστών: 1 θέση.
*ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α’ Ειδικότητας: 2 θέσεις.
*ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες: 2 θέσεις.
*ΔΕ Μουσικής: 1 θέση.
*ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας: 1 θέση.
*ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών: 2 θέσεις.
*ΔΕ Πληροφορικής: 1 θέση.
*ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών: 4 θέσεις.
*ΥΕ Βοηθητικό Εργασιών Καθαριότητας: 37 θέσεις.
*ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών: 5 θέσεις.
Σύνολο: 100 θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

(Visited 79 times, 1 visits today)