Σύρος: Εκσυγχρονισμός των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Newsroom
26/02/2021 5:11
  •  
  •  
  •  

 

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε η Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 48.030€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινότητα των επιβατών.

Συγκεκριμένα, τα νέα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

*Έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, παρέχουν λειτουργικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον και συνδυάζονται με τις σημάνσεις των στάσεων σε ένα αρμονικό σύνολο.

*Παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναμονής τους και εξασφαλίζουν την ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, με εξαίρεση εκείνη που έχει τοποθετηθεί η διαφήμιση ή και ο χάρτης των αστικών συγκοινωνιών ή οποιαδήποτε έντυπη πληροφόρηση για τη λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών που θα αναρτάται προς ενημέρωση των επιβατών.

*Κατασκευάζονται από υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι αντιβανδαλιστικά και δεν αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

*Διαθέτουν φωτισμό και εξασφαλίζεται πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και η προστασία των επιβατών από το ρεύμα.

*Διαθέτουν καθίσματα (σταθερά ή ανακλινόμενα), εφόσον το επιτρέπει ο τύπος του στεγάστρου, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους επιβάτες.

*Σε μικρή απόσταση κάθε στέγαστρο θα τοποθετεί καλάθι απορριμμάτων, σε σημείο που δεν θα εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.

*Διαθέτουν ενσωματωμένο πλαίσιο με καθαρές διαστάσεις 1,00μ. (για την οριζόντια) και 0,70μ. (για την κατακόρυφη) στο ένα τμήμα της πλάτης όπου θα αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και χάρτες της αστικής συγκοινωνίας και στις δύο όψεις του.

*Στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, δηλαδή στις πλευρές τις κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, θα τοποθετηθεί εγκατάσταση καλαίσθητων πλαισίων, στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Latest Post