Επαναλειτουργία ΚΑΠΗ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών

ΚΗΦΗ Νάξου και Νάουσας Πάρου
Newsroom
10/09/2021 3:29
  •  
  •  
  •  

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 επαναλειτουργεί το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την παροχή όμως συγκεκριμένων υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα ΜΟΝΟ για

*υπηρεσίες συνταγογράφησης,

*φυσικοθεραπείας και

*παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών

όπως προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΦΕΚ 4054/Β/4-9-2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται η συμμετοχή μόνο ωφελούμενων, οι οποίοι:

α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που έχει οριστεί από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, και αστυνομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Η προσέλευση των ωφελουμένων θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων.

Δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22810-81001.

(Visited 25 times, 1 visits today)