Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων από την Περιφέρεια

admin
26/02/2015 09:33
 
 
 

Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων χαράσσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού, ξεκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων, σε συμφωνία με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη που έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ελλάδα.   

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης αποτελεί προϋπόθεση (αιρεσιμότητα) για την ενεργοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. σχετικών δράσεων τόσο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. 

Για την εκπόνηση και τεκμηρίωση της Περιφερειακής Στρατηγικής, για την οποία είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των εν δυνάμει ωφελούμενων σε επίπεδο Δήμου, η Περιφέρεια υποστηρίζεται από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων.

 

Σε δύο φάσεις

Σε πρώτη φάση και με βάση ειδικά διαμορφωμένο Ερωτηματολόγιο, θα γίνει ανά Δήμο η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν συγκεκριμένες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, τα οποία τηρούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων στο πλαίσιο σχετικών αρμοδιοτήτων ή μπορούν να συλλεχθούν από τοπικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται οι κοινωνικές  υπηρεσίες των Δήμων.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και συνεργασίες για την καταγραφή των αναγκών και την ιεράρχηση των δράσεων που θα αναπτυχθούν επ’ ωφελεία των εξεταζόμενων ομάδων-στόχου.

Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*