Δημόσια διαβούλευση για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

admin
16/03/2015 13:45
 
 
 

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση επί της 1ης φάσης του Α1 σταδίου της μελέτης που αφορά στην «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ως προς την αξιολόγηση του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ, εξετάζονται, ο βαθμός εναρμόνισης του:

*Με τις κατευθύνσεις  του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων (ΑΠΕ, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Καταστημάτων Κράτησης και Υδατοκαλλιεργειών) Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

*Με τις νέες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές,

*Ο Βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των Πλαισίων Γενικού και Ειδικών,

*Η Προσαρμογή των Στρατηγικών Κατευθύνσεων και Προτεραιοτήτων στις νεώτερες ανάγκες & δεδομένα

Ως προς την Αναθεώρηση,  συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης , με Προτάσεις, Μέτρα και Ενέργειες και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ.

Η Διαβούλευση ξεκίνησε με την ανάρτηση, στις 13 Μαρτίου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαρτίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ενημέρωση, για το εν λόγω θέμα του ΠΠΧΣΑΑ και η δυνατότητα συμμετοχής στη διαβούλευση όλων των παραγωγικών και κοινωνικών Φορέων της Περιφέρειας, των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, των εκπροσώπων Φορέων και Υπηρεσιών, κ.λπ.:

*Δημιούργησε στην ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική  δ/νση http://www.notioaigaio.gr ειδική ενότητα «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – Α1  ΣΤΑΔΙΟΥ» προς υποβολή απόψεων – προτάσεων και

*Αποθήκευσε, τα παραδοτέα του Α1 Σταδίου της Μελέτης (λόγω του μεγάλου όγκου του αρχείου τους) στη διεύθυνση https://dl.dropboxusercontent.com/u/55643850/www.pnai.gov.gr/XP_PNA_1.rar

Η παρουσίαση της πρώτης φάσης του Α1 Σταδίου του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί από την Μελετητική Ομάδα, παρουσία και των εκπροσώπων του πρ. ΥΠΕΚΑ (ΥΠΑΠΕΝ) στη Ρόδο, στο πλαίσιο της επικείμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, μηνός Μαρτίου, του οποίο θα αποτελέσει και θέμα της ημερήσιας διάταξής του.

Σημειώνεται πως η συμβολή όλων στην επιτυχή ολοκλήρωση της υπό εκπόνηση Μελέτης ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας είναι καθοριστική, καθώς Χωρικός Σχεδιασμός, σημαίνει κυρίως συμμετοχή φορέων, παραγωγικών, κοινωνικών, επιμελητηρίων, ΟΤΑ Α’ Βαθμού, υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα, υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της ΕΥΔ της ΠΝΑ κ.λπ., με αλληλοτροφοδότηση, μεταξύ Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τομεακών Πολιτικών κ.λπ., προκειμένου να υποστηριχθεί η χωρική και κοινωνική συνοχή, η οικονομική ανάπτυξη σε καθεστώς επενδυτικής ασφάλειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή χωρική ισόρροπη ανάπτυξη και ενδοπεριφερειακή σύγκλιση των νησιών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 που ήδη ξεκίνησε, αλλά και πέραν αυτής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*