«Συμμαχία Ν. Αιγαίου»: Πρόταση για οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μέσω ΕΣΠΑ

Newsroom
23/09/2020 3:03
  •  
  •  
  •  

Να ακολουθήσει και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το παράδειγμα των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδος, οι οποίες ανακοίνωσαν την στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ, ζητά η «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου.

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου υποστηρίζει ότι, αν δεν γίνει αυτό, τότε οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου θα βρεθούν σε τραγικό αδιέξοδο, οπότε η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να δράσει γρήγορα και είτε να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε να βρεθεί κάποιο διαθέσιμο πρόγραμμα και να αντληθούν πόροι από αυτό.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της «Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου»:

Οι συνέπειες της πανδημίας είναι ήδη εδώ και διαπιστώνουμε πως δεκάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πληγεί ήδη και ζητούν από την κυβέρνηση στήριξη.

Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση που μπορεί να στηρίξει τους επιχειρηματίες αλλά και οι περιφέρειες. Στη προκειμένη περίπτωση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ανακοινώσεις για τον τουρισμό πάρα πολλές, όπως και για την επιτυχία σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των τουριστών. Όμως χρειάζεται δουλειά για αυτούς που έχουν πληγεί και τώρα κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

Σε αυτό τον τομέα άλλες περιφέρειες της χώρας έχουν κάνει ήδη άλματα και προέβησαν ήδη σε ανακοινώσεις.

Παράδειγμα οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Κεντρικής Μακεδονίας που ανακοίνωσαν τη δυνατότητα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ήδη στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, θα μοιραστούν 150 εκατ. ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ανάλογη πρόταση και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του ΕΣΠΑ, οι ωφελούμενοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες Δυτικής Ελλάδος θα μπορούν από τις 06 έως τις 30 Οκτωβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής τους στη Δράση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη δράση και αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Η δημόσια χρηματοδότηση του προγράμματος καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Μέτρο αυτό θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid19.

Προτείνουμε την εφαρμογή ανάλογου προγράμματος στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ στο μερίδιο που έχει τη δυνατότητα να αντλήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Να δώσουμε και εμείς στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που χάνονται, τη δυνατότητα να υπαχθούν σε δράσεις σαν και αυτές που εφαρμόζουν άλλες περιφέρειες.

Αλλά και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων αυτών να βρούμε διέξοδο και λύση. Να βρούμε διαθέσιμο πρόγραμμα και να αντλήσουμε πόρους από αυτό.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μακριά και δεν μπορεί να δώσει πόρους. Μέχρι να είναι διαθέσιμο, δεκάδες επιχειρήσεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα είναι ήδη σε τραγικό αδιέξοδο.

Εμείς ανησυχούμε και δεν περιοριζόμαστε σε ερωτήματα πλέον. Ζητούμε τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εκτός αν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, δεν υπολογίζονται από την Περιφερειακή αρχή.

(Visited 28 times, 1 visits today)