35 εκατ. ευρώ σε 3.705 επιχειρήσεις από το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας

Newsroom
13/04/2021 3:52
  •  
  •  
  •  

Την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 των 3.705 επιχειρήσεων που κρίθηκαν από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα») ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίες θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των 35.000.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Το Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» σχεδιάστηκε να διατεθεί σε 4 κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής:
*Δικαιούχοι κατηγορίας Α (Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση – Χονδρικό εμπόριο), όπου θα διατεθεί το 9% του συνολικού προϋπολογισμού.

*Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες), όπου θα διατεθεί το 34% του συνολικού προϋπολογισμού.

*Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – Λιανικό εμπόριο) όπου θα διατεθεί 43% του συνολικού προϋπολογισμού και

*Δικαιούχοι κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) όπου θα διατεθεί το 14% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το ποσό που διέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι το υψηλότερο σε ποσοστό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει στη διάθεσή της, σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας.

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, στο Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία για τον κλάδο που διαχρονικά έχει δεχθεί τη μικρότερη στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα, το λιανεμπόριο, κατηγορία στην οποία διατέθηκε το μεγαλύτερο ποσό των πόρων του Προγράμματος.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, ενισχύθηκε το Πρόγραμμα σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ακόμα ειδική κατηγορία δικαιούχων που αφορά στον κλάδο της εστίασης.

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης διεκπεραιώθηκε κεντρικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, με την υποστήριξη της ΕΛΑΝΕΤ και εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης περνάνε αυτομάτως στο στάδιο της πληρωμής 3.705 επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα:
*Στην κατηγορία Α (Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση – Χονδρικό εμπόριο), υπεβλήθησαν 722 αιτήσεις. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται 379.

*Στην κατηγορία Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες) υπεβλήθησαν 6.410 αιτήσεις. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται 1.398.

*Στην κατηγορία Γ (Τριτογενής Τομέας – Λιανικό εμπόριο) υπεβλήθησαν 1.835 αιτήσεις. Αποδεκτές κρίθηκαν 1381. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται 1.381. Ποσοστό επιτυχίας 100%.

*Στην κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) υπεβλήθησαν 1.142 αιτήσεις. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται 547.

Η διαδικασία των ενστάσεων δεν αναστέλλει το στάδιο των πληρωμών. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων, δεν θα περιμένουν την εξέταση των ενστάσεων για να πληρωθούν, ενώ ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που τυχόν δικαιωθούν μέσα από την διαδικασία των ενστάσεων, θα πληρωθούν μέσα από αντίστοιχη αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους ιστότοπους: www.pepna.gr, www.elanet.gr,www.ependyseis.gr, www.pnai.gov.gr

(Visited 181 times, 1 visits today)