Συμμετοχή της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga 2021

Newsroom
18/05/2021 12:29
 
 
 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Anuga 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί 9-13 Οκτωβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας στη Γερμανία, τηρώντας τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Η Περιφέρεια συμμετέχει στην μεγαλύτερη Διεθνή Εμπορική Έκθεση τροφίμων και ποτών του 2021 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων προϊόντων της. Η συγκεκριμένη Έκθεση έχει υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας εισαγωγείς, διανομείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο. Δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στη γερμανική, την ευρωπαϊκή, αλλά και τη διεθνή αγορά και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και στη στήριξη της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιημένων προϊόντων.

Καλούνται όσοι παραγωγοί του Νοτίου Αιγαίου μεταποιούν ή/και τυποποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Βιολογικά ή με έγκριση H.A.C.C.P. ή ISO αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια, να το δηλώσουν το αργότερο έως την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=12738.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα την εγγραφή τους στην έκθεση, τη μεταφορά των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και τη διαμονή τους, καθώς και την ηλεκτρική παροχή για την 24ωρη λειτουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάσει κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα και όσοι δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν.

Η συμμετοχή της ΠΝΑΙ στην φυσική έκθεση ή μόνο στη ψηφιακή της μορφή, θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και από τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Επίσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του Covid-19 και προκειμένου να συμβάλει στη στήριξη του τομέα της υγείας, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην εν λόγω Έκθεση και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής.

Διευκρινίζεται πως μετά τις 2/6/2021 καμία Δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810-82380 (κ. Κωνσταντίνα Βλάχου – Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

(Visited 35 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.