Νάξος: Στο δρόμο της υλοποίησης η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ

Newsroom
11/03/2022 14:26
 
 
 

 

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το έργο «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 7.408.888,25 ευρώ.

Η ένταξη του έργου δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2022, υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ Γεώργιο Ζερβό και έγινε μετά από ενέργειες του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, παρά το γεγονός της «ανταρσίας» του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για μη συμμετοχή του στο Φορέα. Οι διαδικασίες προχώρησαν -όπως είχε προαναγγείλει ο ΦΟΔΣΑ- ώστε να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η  Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και να πάρει το δρόμο της υλοποίησης.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), υπολειμματικών Σύμμεικτων και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και τα συνοδά έργα και δράσεις αυτής όπως η μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω., δράσεις δημοσιότητας και τεχνική υποστήριξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 7.408.888,25 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 7.367.618,66 συν 41.269,59 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από τη συμμετοχή του Φορέα).

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) είναι σχεδιασμένη ώστε να παραλαμβάνει και να γίνεται επεξεργασία ~ 5.300 τν/βάρδια/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αποβλήτων, ενώ θα έχει ως υποτμήμα της μια Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας για την κομποστοποίηση ~ 850 τν/βάρδια/έτος βιοαποβλήτων που έχουν συλλεχθεί με διαλογή στην πηγή. Η εφαρμογή του συστήματος Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας της Μ.Ε.Α στοχεύει στην ανάκτηση υλικών, στην παραγωγή compost από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και στην εκτροπή σημαντικού ποσοστού αποβλήτων από την ταφή στον υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α.

Σε τι αφορά η Πράξη

Η πράξη αφορά σε δράσεις για την επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων της νήσου Νάξου από τον Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται: Η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) για την επεξεργασία με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση 5.300 τν/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων από τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες καθώς και την κομποστοποίηση σε διακριτή γραμμή 850 τν/έτος χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων (τροφίμων και πρασίνων-κλαδεμάτων) από τη νήσο Νάξο.

Η μεταφορά/σύνδεση δικτύων Ο.Κ.Ω., δηλαδή ηλεκτρικού ρεύματος και δικτύου ύδρευσης. Πρόσληψη του βασικού μελετητή της ΜΕΑ (αρ.188 παρ.6 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει) για την παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει.

Χρονοδιάγραμμα

Τέλος να σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2022 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δύο χρόνια πριν η ανακοίνωση του έργου

Να σημειωθεί ότι το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Νάξο είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2020 ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης κατά την επίσκεψη του στο νησί για τα εγκαίνια του υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ.

Για την ένταξη του έργου έκανε λόγο ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Λεονάρδος Χατζηανδρέου έχει επανειλημμένως επισημάνει τη σημαντικότητα του έργου και τον κίνδυνο μήπως χαθεί μετά τους άστοχους χειρισμούς της δημοτικής αρχής στο θέμα του ΦΟΔΣΑ.

Τι είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

Kάθε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) προβλέπει τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των συμβατικών αποβλήτων της αντίστοιχης Διαχειριστικής Ενότητας. Κάθε ΜΕΑ επεξεργάζεται Συμβατικά απόβλητα, δηλαδή, σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα, υπολείμματα από τα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή (ΣΔΠ). Κάθε ΜΕA περιλαμβάνει τη Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ), τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ).

Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης

Η Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ) ανακτά αυτοματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή • Σιδηρούχα υλικά • Αλουμίνιο • Χαρτί • Πλαστικά Στα προϊόντα ΜΜΑ περιλαμβάνονται • Χαρτί • Χαρτόνι • Μέταλλα • Πλαστικό φιλμ • Πλαστικές φιάλες

Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας

Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας αποτελείται από κλειστούς αντιδραστήρες που στεγάζονται σε ειδικό κτίριο και παράγει πράσινη ενέργεια και υλικό τύπου κομπόστ.

Η απόφαση ένταξης του έργου

(Visited 562 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*