Ανακοίνωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Νάξου για την ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων (μητρώα)

admin
30/11/2014 14:12
 
 
 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου υπενθυμίζει πως από 1η Νοεμβρίου

 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους, τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Νάξου.

Τα μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και με μεγάλη προσοχή.

Το μέρος Γ’ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης), το μέρος Ε’(καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) και το μέρος Β’ (Απογραφές).

(Visited 15 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.