Λιμάνι Νάξου: 700.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών στο κρηπίδωμα απέναντι από τη Μυρτιδιώτισσα

Newsroom
18/08/2022 15:40
 
 
 

 

Την παραλαβή της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδώματος έναντι Μυρτιδιώτισσας λιμένα Νάξου» ανακοίνωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

Η εκπόνηση της μελέτης, η οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο τον Ιούλιο του 2021 και αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών και ρηγματώσεων του κρηπιδώματος, περιλαμβάνει την Τεχνική Έκθεση, Σχέδια Μελέτης αλλά και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως αυτά ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου.

Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν:
* την καθαίρεση του υφιστάμενου κρηπιδώματος,

*την εκσκαφή και εκβάθυνση του πυθμένα για τη διαμόρφωση έδρασης του νέου κρηπιδώματος στην ίδια ακριβώς θέση με το υφιστάμενο,

*την πλακόστρωσή του,

*την κατασκευή καναλιού διέλευσης δικτύων των Η/Μ εγκαταστάσεων και

*την εκσκαφή εκβάθυνσης για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών, όπου αυτό απαιτείται στην περιοχή πέριξ της εισόδου της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 700.000€.

(Visited 578 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.