Τα έργα ανάπτυξης λιμένα Νάξου στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου

admin
13/03/2015 17:17
 
 
 

 

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου (στις 11 το πρωί) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για παρακολούθηση παροχής υπηρεσίας σύνταξης φακέλου για την υλοποίηση της μελέτης «Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου».

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Λ.Τ. έχει ως εξής:  

(Visited 14 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.