Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Άκης Αξαόπουλος
24/01/2020 2:02
  •  
  •  
  •  

 

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Νάξου στις 11:00 το πρωί και η ημερήσια διάταξη περιμλαμβάνει 5 θέματα.

Αναλυτικάτερα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Ορισμός μέλους για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή
εξουδετέρωσης ναυαγίων.
2) Ορισμός Επιτροπής καταστροφής υλικών άνευ αξίας
3) Ορισμός Επιτροπής συμβιβαστικής Eπίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
4) Oρισμός Επιτροπών προμηθειών –υπηρεσιών έτους 2020
5)Αποδοχή ή μη απόφασης αρ. 59/2020 6ο ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο»
Λοιπά τρέχοντα

(Visited 229 times, 1 visits today)