Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου

διοικητικό συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου
Newsroom
25/02/2020 12:00
 
 
 

 

Ετήσια Τακτική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για 9 θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ορίζεται για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020. Σε περίπτωση μη απαρτίας του ενός δευτέρου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δεύτερη επαναληπτική ορίζεται για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020. Σε περίπτωση μη απαρτίας του ενός τετάρτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η τρίτη επαναληπτική και οριστική, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Νάξου με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη παρευρεθούν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου & Ψηφολέκτη.
2. Παρουσίαση των Πεπραγμένων της Διοίκησης από 1 Ιουλίου2019 έως 31Δεκεμβρίου 2019.
4. Παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019.
5. Παρουσίαση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Τοποθετήσεις Μελών επί των Πεπραγμένων.
7. Παρουσίαση και έγκριση του Προϋπολογισμού Χρήσης 2020.
8. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
9. Μυστική Ψηφοφορία για την έγκριση των Πεπραγμένων της Διοίκησης από 1 Ιουλίου2019 έως 31Δεκεμβρίου 2019 και του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019.

(Visited 51 times, 1 visits today)