Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση

Άκης Αξαόπουλος
01/06/2020 15:46
 
 
 

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του
προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2020.

Το νέο πρόγραμμα θα λειτουργεί στον χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα έχει διάρκεια από 06-07-2020 έως 21-
08-2020 και ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν
εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από 02-06-2020 έως 15-06-2020, 09:00π.μ. – 13:00π.μ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
( Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300)
Τηλ: 2285-360136, 2285-360140

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το παιδί δεν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
γ) Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού (Γίνεται δεκτό το πρόσφατο ατομικό δελτίο
υγείας μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. που δίνεται από το σχολείο).
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
στ) Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

Για όσα παιδιά έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα τα δικαιολογητικά δ) και ε) δεν είναι απαραίτητα.

(Visited 644 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.