Αντίθετη στην ίδρυση του ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου η «Λαϊκή Συσπείρωση Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Newsroom
07/06/2020 01:00
 
 
 

 

Την αντίθεση της στην ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, αλλά και στον ορισμό εκπροσώπου από το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εκφράζει με ανακοίνωση που εξέδωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Όπως αναφέρει, «με δεδομένο ότι η δημοτική αρχή δεν έχει τοποθετηθεί συνολικά απέναντι στο σχετικό νόμο και όλα αυτά τα χρόνια βάζει «πλάτες» σε αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών θεωρούμε ότι η συμμετοχή στο συγκεκριμένο φορέα είναι απέναντι στα συμφέροντα των κατοίκων του δήμου μας».

Να σημειωθεί ότι ο ορισμός εκπροσώπου του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου έγινε σε έκτατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη.

Εκπρόσωπος ορίστηκε ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός και αναπληρωτής του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Λεονάρδος Χατζηανδρέου. Μάλιστα ο κ. Λιανός εκλέχτηκε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ.

Αναλυτικά η «Λαϊκή Συσπείρωση Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναφέρει:

Τοποθέτηση στο δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για να μετέχει στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Υπό Σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α»
Καταρχήν διαφωνούμε με το κατεπείγον αφού η πρόσκληση της περιφέρειας είναι γνωστή στο Δήμο από τις 30/05/2020.

Όσον αφορά επί της ουσίας έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

• Η πρόσκληση του Περιφερειάρχη είναι απαίτηση του νέου νόμου Ν 4685/20. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για ένα νόμο που «στήνει» το περιβάλλον στο τοίχο με κύριο μέλημα την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στις ΑΠΕ και τη διαχείριση των απορριμμάτων, καταπατώντας την όποια προστασία του περιβάλλοντος από προηγούμενους νόμους.

• Εμείς διαφωνούμε με την λογική και τις στοχεύσεις του Νόμου και είμαστε αντίθετοι ειδικότερα με το άρθρο 93 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων καταργούνται οι νησιωτικοί ΦΟΔΣΑ, και δημιουργούνται αντίστοιχοι Ειδικοί Διαβαθμικοί Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, ως Ανώνυμες Εταιρείες, υπό την πολιτική Διοίκηση των οικείων Περιφερειαρχών. Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τη λογική της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου.

• Η ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και υπηρετεί την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην καθαριότητα.

• Αυτοί είναι και οι λόγοι που είμαστε αντίθετοι στη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της ανακύκλωσης και των ΣΔΙΤ.

Από το νόμο προκύπτει:

α. Ότι η κυβέρνηση, όταν το κρίνει απαραίτητο, κρατάει για τον εαυτό της το δικαίωμα να εγκρίνει, επομένως και να διαμορφώνει κατά το δοκούν, με κοινή υπουργική απόφαση, το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) που θα εκπονείται με ευθύνη των ΦΟΣΔΑ.

β. Αναλαμβάνει, επίσης, υπερεξουσίες μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος να «αποφασίζει και διατάζει» με την επίκληση «απρόβλεπτων καταστάσεων» και «λόγων δημοσίου συμφέροντος» τη λήψη «του οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου για την επίλυση του προβλήματος», που προκύψει σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά και η «περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει».

Με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί συνολικά απέναντι στο νόμο και όλα αυτά τα χρόνια βάζει «πλάτες» σε αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και θεωρούμε ότι η συμμετοχή στο συγκεκριμένο φορέα είναι απέναντι στα συμφέροντα των κατοίκων του Δήμου μας , δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να στηρίξουμε οποιοδήποτε πρόσωπο προταθεί από μέρους της Δημοτικής Αρχής για εκπρόσωπος και αναπληρωτής στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του υπό σύσταση ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε Ο.Τ.Α.

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίσαμε ΛΕΥΚΟ και στις δυο περιπτώσεις.

(Visited 105 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.