Νάξος: Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Newsroom
26/08/2020 00:48
 
 
 

 

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα στις 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του από 17.08.2020 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, που αφορά στα αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής/ επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχολικού έτους 2020-2021, για την έκδοση απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών.

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για παράταση εκμίσθωσης ή διενέργειας νέας δημοπρασίας, της αίθουσας «Ιάκωβος Καμπανέλλης», μετά του κυλικείου, του χώρου αναμονής και των βοηθητικών αυτής χώρων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου.

2. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μισθώσεων χώρων στάθμευσης οχημάτων.

3. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ).

4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εντάξεως πράξεων χρηματοδοτούμενων έργων.

5. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

(Visited 146 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.