Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου (δείτε τα δικαιολογητικά)

Newsroom
26/10/2020 1:24
  •  
  •  
  •  

 

Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 49 του ΟΑΕΔ, θα υλοποιήσει ο Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος Νάξου, σε συνεργασία με πιστοποιημένα ΚΔΒΜ.

Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και εκτός ωραρίου των εργαζομένων τους.

O εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200€ καθαρά από τον ΟΑΕΔ και βεβαίωση παρακολούθησης στο αντικείμενο επιμόρφωσης από το ΚΕΚ.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη Αίτηση.

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας (δύο όψεις στην ίδια σελίδα).

3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (εμφανής ο αριθμός IBAN).

4. Φωτοτυπία Αποδεικτικό ΑΦΜ.

5. Φωτοτυπία Αποδεικτικό ΑΜΑ (βιβλιάριο Υγείας ΙΚΑ με εμφανές αριθμό).

6. Φωτοτυπία Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού Επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου (τηλ. 22850-24120, e-mail: emporikosnaxou@gmail.com)

(Visited 173 times, 1 visits today)