Τι ψήφισε η Νάξος τμήμα – τμήμα

admin
25/01/2015 16:48
 
 
 

 

147ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Γυμνάσιο Νάξου

Εγγεγραμμένοι: 634   Ψήφισαν: 384   Συμμετοχή: 61{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

80

21 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

148

39 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

37

10 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

11

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

14

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

18

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

20

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

12

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

384

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

166ο – ΣΑΓΚΡΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Σαγκρίου

 

Εγγεγραμμένοι: 629   Ψήφισαν: 392   Συμμετοχή: 62{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

89

23 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

168

43 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

35

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

20

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

18

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

15

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

8

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

9

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

5

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

392

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

145ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Γυμνάσιο Νάξου 

 

Εγγεγραμμένοι: 697  Ψήφισαν: 497  Συμμετοχή: 71{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

171

34 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

140

28 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

19

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

37

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

21

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

17

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

16

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

26

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

27

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

20

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

497

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

154ο – ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου

 

Εγγεγραμμένοι: 562   Ψήφισαν: 415  Συμμετοχή: 74{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

100

24 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

129

31 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

30

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

18

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

50

12 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

31

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

36

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

6

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

415

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

160ο – ΓΛΙΝΑΔΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου

 

Εγγεγραμμένοι: 636  Ψήφισαν: 465  Συμμετοχή: 73{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

180

39 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

92

20 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

63

14 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

21

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

13

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

44

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

15

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

12

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

6

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

465

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

 

152ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

 

Εγγεγραμμένοι: 624  Ψήφισαν: 414  Συμμετοχή: 66{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

88

21 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

178

43 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

36

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

19

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

13

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

13

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

12

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

12

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

414

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

138ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου

Εγγεγραμμένοι: 585  Ψήφισαν: 311  Συμμετοχή: 53{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

114

37 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

54

17 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

77

25 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

22

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

10

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

18

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

311

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

123ο – ΧΑΛΚΕΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Χαλκείου

 

Εγγεγραμμένοι: 614  Ψήφισαν: 355  Συμμετοχή: 58{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

59

17 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

162

46 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

39

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

19

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

20

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

16

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

18

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

355

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

155ο – ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου

 

Εγγεγραμμένοι: 473  Ψήφισαν: 326  Συμμετοχή: 69{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

90

28 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

121

37 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

12

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

18

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

11

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

29

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

22

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

8

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

326

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

148ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Γυμνάσιο Νάξου

Εγγεγραμμένοι: 600  Ψήφισαν: 461  Συμμετοχή: 77{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

132

29 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

166

36 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

26

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

27

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

24

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

21

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

16

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

19

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

9

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

461

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

139ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου 

Εγγεγραμμένοι: 433  Ψήφισαν: 179  Συμμετοχή: 41{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

48

27 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

54

30 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

26

15 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

16

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

13

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

3

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

179

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

140ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου

Εγγεγραμμένοι: 452  Ψήφισαν: 265  Συμμετοχή: 59{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

114

43 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

62

23 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

40

15 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

12

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

265

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

141ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου 

Εγγεγραμμένοι: 521  Ψήφισαν: 264  Συμμετοχή: 51{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

82

31 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

77

29 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

60

23 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

11

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

264

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

142ο – ΦΙΛΩΤΙΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου

Εγγεγραμμένοι: 593  Ψήφισαν: 315  Συμμετοχή: 53{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

110

35 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

80

25 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

54

17 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

36

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

13

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

315

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

164ο – ΜΕΛΑΝΩΝ – Δημοτικό Σχολείο Μελάνων

Εγγεγραμμένοι: 388  Ψήφισαν: 220  Συμμετοχή: 57{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

75

34 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

61

28 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

18

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

15

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

7

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

220

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

163ο – ΜΕΛΑΝΩΝ – Δημοτικό Σχολείο Μελάνων

 

Εγγεγραμμένοι: 312  Ψήφισαν: 202  Συμμετοχή: 65{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

49

24 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

61

30 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

14

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

17

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

19

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

16

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

8

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

7

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

202

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

133ο – ΚΟΡΩΝΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Κορώνου

Εγγεγραμμένοι: 631  Ψήφισαν: 312  Συμμετοχή: 49{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

93

30 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

120

38 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

27

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

17

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

13

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

12

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

10

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

312

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

158ο – ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Γαλανάδου 

Εγγεγραμμένοι: 324  Ψήφισαν: 225  Συμμετοχή: 69{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

81

36 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

70

31 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

27

12 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

14

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

8

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

225

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

132ο – ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ – Δημοτικό Σχολείο Κορωνίδας

Εγγεγραμμένοι: 418  Ψήφισαν: 179  Συμμετοχή: 43{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

22

12 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

87

49 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

7

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

38

21 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

7

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

3

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

8

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

179

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

127ο – ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ – Δημοτικό Σχολείο Δαμαρίωνα

Εγγεγραμμένοι: 345  Ψήφισαν: 181  Συμμετοχή: 52{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

48

27 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

71

39 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

18

10 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

12

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

11

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

9

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

181

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

136ο – ΜΟΝΗΣ – Δημοτικό Σχολείο Μονής

 

Εγγεγραμμένοι: 466  Ψήφισαν: 174  Συμμετοχή: 37{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

21

12 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

85

49 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

9

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

8

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

15

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

8

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

9

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

9

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

174

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

131ο – ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ – Δημοτικό Σχολείο Κορωνίδας

 

Εγγεγραμμένοι: 378  Ψήφισαν: 189  Συμμετοχή: 50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

12

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

88

47 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

9

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

70

37 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

189

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

134ο – ΚΟΡΩΝΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Κορωνού 2η Αίθουσα

 

Εγγεγραμμένοι: 601  Ψήφισαν: 247  Συμμετοχή: 41{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

50

20 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

110

45 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

13

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

15

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

11

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

8

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

17

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

14

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

247

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

157ο – ΒΙΒΛΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Βίβλου

Εγγεγραμμένοι: 351  Ψήφισαν: 247  Συμμετοχή: 70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

131

53 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

50

20 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

28

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

7

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

7

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

247

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

156ο – ΒΙΒΛΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Βίβλου 

Εγγεγραμμένοι: 331  Ψήφισαν:226  Συμμετοχή:68{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

77

34 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

60

27 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

26

12 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

11

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

11

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

12

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

7

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

226

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

125ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Απεράθου

Εγγεγραμμένοι: 556  Ψήφισαν: 293  Συμμετοχή: 53{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

64

22 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

154

53 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

10

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

12

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

16

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

293

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

146ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Γυμνάσιο Νάξου

Εγγεγραμμένοι: 631  Ψήφισαν: 405  Συμμετοχή: 64{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

123

30 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

155

38 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

14

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

15

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

21

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

11

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

22

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

8

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

405

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

 

159ο – ΓΑΛΗΝΗΣ – Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης

 

Εγγεγραμμένοι: 250  Ψήφισαν: 170  Συμμετοχή:68{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

61

36 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

48

28 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

7

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

10

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

12

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

13

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

5

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

170

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

153ο – ΝΑΞΟΥ – 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

 

Εγγεγραμμένοι: 598  Ψήφισαν: 420  Συμμετοχή: 70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

96

23 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

178

42 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

21

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

14

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

16

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

19

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

16

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

2

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

23

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

26

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

420

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

128ο – ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ – Δημοτικό Σχολείο Δαμαρίωνα

Εγγεγραμμένοι:401  Ψήφισαν:209  Συμμετοχή: 52{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

60

29 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

70

33 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

24

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

10

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

11

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

12

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

209

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

130ο – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ – Γραφείο Τοπικού Διαμ/τος Κεραμωτής

Εγγεγραμμένοι: 207  Ψήφισαν:108  Συμμετοχή:52{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

28

26 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

51

47 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

6

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

5

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

5

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

6

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

4

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

108

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

165ο – ΠΟΤΑΜΙΑΣ – Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς

Εγγεγραμμένοι: 316  Ψήφισαν: 228  Συμμετοχή: 72{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

79

35 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

85

37 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

24

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

12

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

9

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

5

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

228

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

161ο – ΕΓΓΑΡΩΝ – Δημοτικό Σχολείο Εγγαρών

Εγγεγραμμένοι: 271  Ψήφισαν: 141  Συμμετοχή: 52{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

41

29 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

56

40 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

3

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

13

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

4

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

6

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

4

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

4

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

9

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

141

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

151ο – ΝΑΞΟΥ – Λύκειο Νάξου

Εγγεγραμμένοι: 636  Ψήφισαν:385  Συμμετοχή: 61{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

103

27 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

171

44 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

21

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

19

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

11

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

14

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

14

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

13

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

385

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

150ο – ΝΑΞΟΥ – Λύκειο Νάξου

Εγγεγραμμένοι: 613  Ψήφισαν: 391  Συμμετοχή: 64{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

99

25 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

150

38 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

22

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

13

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

10

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

4

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

14

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

391

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

149ο – ΝΑΞΟΥ – Λύκειο Νάξου 

Εγγεγραμμένοι: 591  Ψήφισαν: 386  Συμμετοχή: 65{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

91

24 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

128

33 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

33

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

33

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

12

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

17

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

3

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

24

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

5

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

19

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

15

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

386

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

137ο – ΣΚΑΔΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Σκαδού

Εγγεγραμμένοι: 327  Ψήφισαν: 132  Συμμετοχή: 40{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

24

18 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

56

42 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

7

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

4

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

28

21 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

132

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

135ο – ΜΕΣΗΣ – Δημοτικό Σχολείο Μέσης

Εγγεγραμμένοι: 240  Ψήφισαν: 123  Συμμετοχή: 51{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

18

15 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

52

42 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

3

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

32

26 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

3

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

123

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

126ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Απεράθου

 

Εγγεγραμμένοι: 529  Ψήφισαν: 228  Συμμετοχή: 43{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

51

22 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

118

52 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

13

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

10

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

228

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

124ο – ΑΠΕΡΑΘΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Απεράθου

Εγγεγραμμένοι: 597  Ψήφισαν: 282   Συμμετοχή: 47{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

78

28 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

119

42 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

12

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

13

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

22

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

14

5 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

282

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

162ο – ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Κινίδαρου 

Εγγεγραμμένοι:467  Ψήφισαν: 295  Συμμετοχή: 63{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

57

19 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

122

41 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

41

14 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

22

7 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

12

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

8

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

6

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

7

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

9

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

295

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

122ο – ΔΟΝΟΥΣΑΣ – Γυμνάσιο-Τ.Εν.Λύκειο Δονούσας

Εγγεγραμμένοι: 210  Ψήφισαν: 80  Συμμετοχή: 38{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

34

43 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

19

24 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

7

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

3

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

3

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

2

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

7

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

3

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

80

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

144ο – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ – Δημοτικό Σχολείο Κουφονησίων

Εγγεγραμμένοι: 337  Ψήφισαν: 195  Συμμετοχή: 58{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

109

56 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

50

26 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

12

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

8

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

6

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

195

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

167ο – ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑΣ – Δημοτικό Σχολείο Σχοινούσσας

 

Εγγεγραμμένοι: 288  Ψήφισαν:120  Συμμετοχή:42{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

51

43 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

17

14 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

9

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

7

6 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

9

8 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

13

11 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

120

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

 

129ο – ΔΑΝΑΚΟΥ – Δημοτικό Σχολείο Δανακού 

Εγγεγραμμένοι: 245  Ψήφισαν 112  Συμμετοχή: 46{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

Κόμμα

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΔ

45

40 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΡΙΖΑ

39

35 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΑΣΟΚ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

5

4 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΚΕ

3

3 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

10

9 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΑΟΣ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΠΟΤΑΜΙ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

0 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΟΙΠΑ

1

1 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

2

2 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

ΣΥΝΟΛΑ

112

100 {ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}

 

143ο – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ – Γυμνάσιο Αγ. Γεωργίου Ισόγεια Αίθουσα 

Κόμμα

Ψήφοι

ΝΔ

29

ΣΥΡΙΖΑ

27

ΠΟΤΑΜΙ

5

ΠΑΣΟΚ

4

ΚΚΕ

0

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1

ΛΑΟΣ

0

ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

0

ΛΟΙΠΑ

2

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ

4

ΣΥΝΟΛΑ

75

 

 

Το naxos-now παρουσιάζει τα εκλογικά αποτελέσματα λεπτό προς λεπτό!!

Οι συνεργάτες του ειδησεογραφικού μας site, θα μεταδίδουν άμεσα τα εκλογικά αποτελέσματα, από όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ παράλληλα μπορείτε να παρακολουθείτε σε απευθείας σύνδεση και τα αποτελέσματα που δίνει για τις Κυκλάδες και το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον στο naxostimes.gr μπορείτε να βλέπετε live το ΣΚΑΪ tv για να μη χάνετε ούτε λεπτό από την μετάδοση αποτελεσμάτων πανελλαδικά.

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*