Νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Κουφονήσια με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

afalatosi paros
Newsroom
25/02/2020 12:29
 
 
 

 

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο επέκτασης της μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων, μετά και την προέγκριση – από την Ειδική Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο (έγκριση σχεδίων σύμβασης και διαδικασίας ανάθεσης) προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση της νέας μονάδας.

Το έργο «Προμήθεια νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων (Παραγωγής πόσιμου νερού 600κμ/ημέρα)», αποτελεί υποέργο της πράξης «Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων», συνολικού προϋπολογισμού 682.000€, το οποίο μελετήθηκε από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την θέση «Παριανός» και χρηματοδοτείται μέσα από την αύξηση των πόρων που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πέτυχε ειδικά για την ένταξη έργων ύδρευσης στα νησιά της, ενισχύοντας τον σχετικό κωδικό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το συνολικό έργο «Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, για επέκταση της υφιστάμενης, ημερήσιας παραγωγής 600 κ.μ. πόσιμου νερού, στη θέση «Παριανός», στο Κουφονήσι, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Περιλαμβάνονται, επίσης, βασικά συνοδά έργα και υπηρεσίες, όπως η διάνοιξη και αξιοποίηση δύο νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού, η κατασκευή ειδικής μεταλλικής βάσης για την τοποθέτηση της μονάδας, οι εργασίες διασύνδεσης (ηλεκτρική, υδραυλική, αυτοματισμών κλπ) και η εκπαίδευση έως τριών εκπροσώπων του αναθέτοντα φορέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 682.000€ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 550.000€.

(φωτό αρχείου)

(Visited 80 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.