Ολοκληρωτική παραχώρηση του αιγιαλού σε ιδιωτικές εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Άκης Αξαόπουλος
23/11/2020 14:36
 
 
 

 

Με μια τροποποίηση σε άρθρο του νόμου 2971/2001 για την παραχώρηση και χρήση του αιγιαλού, τροποποίηση κρυμμένη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και άλλες διατάξεις», η κυβέρνηση δίνει το τελειωτικό χτύπημα στη δημόσια χρήση του αιγιαλού και στα οικοσυστήματα που τον πλαισιώνουν. Στην ουσία, η τροποποίηση παραχωρεί τον αιγιαλό χωρίς δημοπρασία σε ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις εξορύξεις, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων. Η τροποποίηση του άρθρου 14 του υπάρχοντος νόμου βρίσκεται «κρυμμένη» στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου που αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.

Οπως προβλέπει η τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 14 του σημερινού νόμου, «κρυμμένη» στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να παραχωρεί τη χρήση του αιγιαλού απευθείας, χωρίς δημοπρασία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου. Μάλιστα, προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης όχι μόνο του αιγιαλού, της παραλίας και του συνεχόμενου ή παρακείμενου χώρου και του πυθμένα, όπως προβλέπει ο υπάρχων νόμος, αλλά και των παράχθιων ζωνών, των ίδιων των νερών (το «υδάτινο στοιχείο»), του υπεδάφους του βυθού, των λιμνοθαλασσών, των λιμνών και των κοιτών των πλεύσιμων ποταμών.

Πλέον, η παραχώρηση και χρήση του αιγιαλού μπορεί να γίνεται για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος (και σε αυτούς «φωτογραφίζεται» και η αιολική βιομηχανία), εξορυκτικούς, ενεργειακούς, βιομηχανικούς και, επιπλέον, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.

Η παραχώρηση επιτρέπεται για την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους, δηλαδή μεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων.

Ειδική αναφορά στην παράδοση του αιγιαλού στην αιολική βιομηχανία γίνεται στην 7η παράγραφο του άρθρου. Σε αυτή προβλέπεται η παραχώρηση «για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ με το σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου». Μάλιστα, η δυνατότητα παραχώρησης του υπουργού Οικονομικών για την εκτέλεση έργων όπως τα προαναφερόμενα συμπεριλαμβάνει τα χερσαία τμήματα της χώρας και τα νησιά, ακόμα και τις βραχονησίδες!

Παραχωρήσεις και χρήση του αιγιαλού θα γίνονται και «για έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ), τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης.

Και αυτή η απλόχερη παραχώρηση του αιγιαλού από το κράτος προς τις εταιρείες της αιολικής βιομηχανίας θα γίνεται με τη συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται. Οπως και στον ισχύοντα νόμο, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων και αυτή διαβιβάζει την αίτηση στα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο ΓΕΝ. «Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας 3 μηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης», αναφέρεται.

Ωστόσο, σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο, δεν θα έχουν πλέον λόγο στη διαδικασία της αδειοδότησης το κατεξοχήν αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα δημοτικά συμβούλια, που σε γενικές γραμμές αφουγκράζονται τις τοπικές κοινωνίες, και το υπουργείο Γεωργίας, που είχε λόγο για έργα σε λιμένες και ποταμούς και για την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων.

! Τι θα συμβεί στην πράξη εφόσον ψηφιστεί η τροπολογία για την παραχώρηση και χρήση του αιγιαλού; Μια εταιρεία που θέλει, για παράδειγμα, να τοποθετήσει υπερμεγέθεις ανεμογεννήτριες, δεν θα είναι πλέον αναγκασμένη να χρησιμοποιεί τα πλησιέστερα λιμάνια για την εκφόρτωσή τους και δεν θα χρειάζεται τα φορτηγά που τις μεταφέρουν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα. Κι αυτό διότι θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πλησιέστερο σημείο του αιγιαλού που, με τις κατάλληλες υποδομές, θα μπορεί να το μετατρέπει σε σημείο εκφόρτωσης.

 

Πηγή: efsyn.gr

(Visited 650 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.