Γ. Βρούτσης: «Τακτοποιούνται και φέτος οι Σμυριδεργάτες της Νάξου»

σμυριδεργάτες κινητοποιήσεις
Άκης Αξαόπουλος
25/07/2022 11:27
 
 
 

Τακτοποιούνται και για το 2022 οι Σμυριδεργάτες της Νάξου με σχετική διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε χθες στη βουλή και θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια.

Η διάταξη που ενσωματώνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, αποτελεί συνέχεια και επικαιροποιεί την τροπολογία που είχε καταθέσει ο κ. Βρούτσης σε προηγούμενο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ν.4843/2021, ΦΕΚ 193 A’/20.10.2021, αρθ. 78), η οποία μάλιστα είχε υπερψηφιστεί από όλα τα κόμματα της βουλής.

Με τη νέα διάταξη (άρθρο 109), η κυβέρνηση δια του αρμόδιου Υπουργού της κ. Κώστα Σκρέκα, αναγνωρίζει στην πράξη την ιστορική και κοινωνική σημασία της Σμύριδας για τους κατοίκους της ορεινής Νάξου και τακτοποιεί τις όποιες εκκρεμότητες προκύπτουν για το 2022. Εξέλιξη, με θετικό πρόσημο για τη σμύριδα και τους εργαζόμενους σε αυτήν.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να συζητηθεί και ψηφιστεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 28 Ιουλίου, ενώ θα στηριχθεί από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ν.Δ. κ. Γιάννη Βρούτση.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της διάταξης

Άρθρο 109
Ασφάλιση εργατών σμύριδας

1. Κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης για το έτος 2022, το σμυριγδεργατικό δικαίωμα και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται, χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων, αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής και διαλογής της ήδη εξορυγμένης ή φυσικά αποτεθειμένης σμύριδας, η οποία πρόκειται να παραδοθεί, κατόπιν διαλογής έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 στην αποθήκη του Δημοσίου, στο Καμπί Απειράνθου Νάξου, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού έτους 2022. Ως προς τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας ανά ποιότητα και περιοχή της παραλαμβανόμενης σμύριδας και της τιμής του σμυριγδεργατικού δικαιώματος ισχύουν και για το έτος 2022 οι οριζόμενες ποσότητες και τιμές της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/ 1523/12.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5024).

2. Για την εν λόγω δαπάνη, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, λογίζεται ως νόμιμη και κανονική η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και η πληρωμή με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, εντός του οικονομικού έτους 2022 δαπάνης ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000 €) που αντιστοιχεί στο σμυριγδεργατικό δικαίωμα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, αποκλειστικά για εργασίες περισυλλογής, διαλογής και παράδοσης των στατήρων σμύριδας που αναλογούν σε έκαστο δικαιούχο σμυριδορύκτη, εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, το έτος 2022. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Κανονισμού Ασφάλισης π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Β’ 816/1965). Πλέον της ανωτέρω δαπάνης, στο ανωτέρω συνολικό ποσό περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς της σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης στην αποθήκη του Δημοσίου και η δαπάνη του αρμόδιου μηχανικού επιβλέποντα και τεχνικού ασφαλείας.

(Visited 110 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.