Φ. Φόρτωμας: Σχεδιασμός νέου λιμένα και διαχείριση τουρισμού για τη Σαντορίνη

athinio limani santorini
Άκης Αξαόπουλος
15/03/2020 00:24
 
 
 

 

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας στα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Υποδομών, για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και την αντιμετώπιση σοβαρών φαινομένων σχετικά με τον τουρισμό στη Σαντορίνη, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανέπτυξε σε απάντησή του προς τον Βουλευτή, λεπτομερώς και αναλυτικά το κυβερνητικό πλάνο.

Από πλευράς του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, επικεντρώθηκε στα προγραμματιζόμενα έργα αναβάθμισης του λιμανιού και του αεροδρομίου Θήρας.

Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Μελέτη νέου λιμένα Ν. Θήρας», προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α΄ Φάση: εντάσσονται όλες οι εργασίες που αφορούν στην αξιολόγηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, στη διερεύνηση νέας θέσης λιμένα καθώς και στην προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων.
Β΄ φάση: εκπόνηση μελετών όπως, Σύνταξη του Φακέλου Καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Τοπογραφική/βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής, Γεωλογική μελέτη, γεωφυσική διασκόπηση, Μελέτη συγκοινωνιακών έργων, Προμελέτη λιμενικών έργων, με τις προαπαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (Ειδική Αρχιτεκτονική, Υδραυλική καθώς και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Σε ό,τι αφορά τον Κρατικό Αερολιμένα Σαντορίνης, ο οποίος έχει παραχωρηθεί στην Α.Ε. Fraport, με βάση το σχεδιασμό της Υ.Π.Α., προβλέπεται να υλοποιηθούν:

1. τα εξής επικείμενα έργα υποδομών με χρονοδιάγραμμα, έως 2021:

Αναδιάταξη περιοχής στάθμευσης και ελιγμών αεροσκαφών, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση power-in & push back
Επέκταση αεροσταθμού κατά 11.110 m²
Αναδιάταξη αεροσταθμού
Ανάπλαση προαύλιου χώρου στην υφιστάμενη υποδομή αστικού χώρου και επέκταση αστικού χώρου
Νέος Πυροσβεστικός σταθμός – RFFS στ. Νέος χώρος στάθμευσης Γενικής Αεροπορίας – GSE ζ. Νέος χώρος απόρριψης απορριμμάτων

2. Μελλοντικά έργα από 2026-2031:

Επέκταση Αεροσταθμού κατά επί πλέον 2,834 m²

Δείτε την απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

(Visited 41 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.