Σύρος: Ένταξη του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Newsroom
06/10/2020 9:18
 
 
 

Στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης εντάχθηκε το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, το πρώτο βιομηχανικό μουσείο της χώρας που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, η ένταξη αφορά στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, η οποία πιστοποιήθηκε ως Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Απρίλιο του 2019, με φορέα διαχείρισης το δίκτυο ERIH (European Route of Industrial Heritage), αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 250 μέλη σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιομηχανικής κληρονομιάς.

Μαζί με το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, στη Διαδρομή μετέχουν τέσσερις ακόμη ελληνικοί φορείς: το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagonetto, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά, καθώς και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

Η ένταξη του Βιομηχανικού Μουσείου της Ερμούπολης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει οργανωμένη προβολή σε διεθνές επίπεδο μέσω ξεχωριστής σελίδας στον ιστότοπο του φορέα (https://www.erih.net), η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα 4 φωτογραφίες, σύντομο ιστορικό του μουσείου (200 λέξεων), στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες λειτουργίας, και τοποθέτηση πινέζας ως σημείο ενδιαφέροντος στον Ευρωπαϊκό χάρτη διαδρομών Βιομηχανικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, η δικτύωση του μουσείου στον κόμβο της ERIH, ο οποίος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις και διάφορα projects, δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης μέσω διαλόγου, ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών σε θέματα βιομηχανικής ιστορίας και θεματικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) ξεκίνησε το 1987, με στόχο την προώθηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και μεταβίβαση στις επόμενες γενιές της κοινής ευρωπαϊκής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην Ελλάδα η δράση συντονίζεται από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & ΕΕ/ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για τον λόγο αυτό, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Αλίκη Λεονταρίτη και τα στελέχη του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους προϊσταμένους του Τμήματος κ. Γεώργιο Καλαμαντή και κα Μαριάνθη Αναστασιάδου για τη συνεργασία.

(Visited 48 times, 1 visits today)