Ετικέτα: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανοικτός διαγωνισμός για τον κλιματισμό/αερισμό της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων των Λυκείων της Σύρου

  Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κλιματισμός-Αερισμός Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου»,