Ετικέτα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Μήλος – Αντίμηλος: Έρευνα στο ηφαιστειακό πεδίο από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Συνδυαστικές μελέτες εφαρμοσμένης και έρευνας υποδομής πραγματοποίησε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στο ηφαιστειακό πεδίο της Μήλου