Ετικέτα: ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ Α

Περιφέρεια: Διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θήρας

  Τους όρους της προκήρυξης δημόσιου, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα