Ετικέτα: ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νάξος: Δημοπρατείται άμεσα η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων με χρηματοδότηση 17,5 εκατομμύρια ευρώ

  Ένα ακόμη μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, κρίσιμης σημασίας για το νησιωτικό οικοσύστημα, η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Υπολειμματικών Σύμμεικτων

ΦΟΔΣΑ: Έγκριση δημοπράτησης έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου

  Τη δρομολόγηση της κατασκευής Μονάδας προεπεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και Χώρου Υγειονομικής Ταφής

ΦΟΔΣΑ-Υπουργείο Περιβάλλοντος: Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων για τα μικρά νησιά το φθινόπωρο

  Την εκπόνηση και παρουσίαση το φθινόπωρο Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ξεχωριστά για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους του Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Δημοπρατεί το έργο του ΧΥΤΥ και της Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου

Στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Νάξος: Στο δρόμο της υλοποίησης η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ

  Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το έργο «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α