Ετικέτα: ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ

Η απόλυση του καταδίκου με όρους

Ο θεσμός της απόλυσης με όρους, ισχύει αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για όλους όσους καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας