Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού