Ετικέτα: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια σε αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων

  Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας